แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ "รอง ผบก.-สว." ทั่วประเทศวาระ 64

แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ "รอง ผบก.-สว." ทั่วประเทศวาระ 64

ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผกก. ทั่วประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 เตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ระดับ รอง ผบก. และ ผกก. วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำสั่งดังกล่าวไปยัง กองบังคับการสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำสั่งดังกล่าวไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบทันที อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news 

แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ "รอง ผบก.-สว." ทั่วประเทศวาระ 64

ตรวจสอบรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ "รอง ผบก.-สว." ทั่วประเทศวาระ 64