"โออาร์-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E85 คงเดิม

"โออาร์-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E85 คงเดิม

"โออาร์-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลงอีก 20 สตางค์ ยกเว้น E85 ราคาเดิม มีผลพรุ่งนี้ (16 พ.ย.64) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ ยกเว้น E85 คงราคาเท่าเดิม มีผล 16 พ.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป 

 

"โออาร์-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E85 คงเดิม

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

- ดีเซล B7 ลิตรละ 29.74 บาท

- E85 ลิตรละ 24.44 บาท

- E20 ลิตรละ 30.84 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.08 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.35 บาท
 

"โออาร์-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E85 คงเดิม

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)