มติฝ่ายค้าน "รับหลักการ" วาระแรก ร่าง รธน.ฉบับประชาชน

มติฝ่ายค้าน "รับหลักการ" วาระแรก ร่าง รธน.ฉบับประชาชน

มติฝ่ายค้าน "รับหลักการ" วาระแรก ร่าง รธน.ฉบับประชาชน ดัน 6 ประเด็นหยุดสืบทอดอำนาจ-ยกเลิกยุทธศาสตร์-แผนปฏิรูป

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เผยถึงมติในที่ประชุมร่วมกัน โดยเน้นไปที่การประชุมรัฐสภาร่วมว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน  มีมติร่วมกันในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาขน ที่จะประชุมร่วมกันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติเป็นเอกฉันท์  ทุกพรรคควรรับหลักการวาระแรก

นอกจากนี้ ที่ประชุม  ยังมีมติร่วมกันอีก 6 ประเด็นคือ หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ และทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ,ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ,ปรับโครงสร้างระบบรัฐสภาให้เหลือแต่ ส.ส.,มีกลไกในการตรวจสอบอำนาจอธิปไตยของประชาชนให้มีผู้ตรวจการของสภา ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ปรับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ,การยกเลิกการสืบทอดอำนาจ  

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับสถานการณ์บ้านเมือง และห่วงใยต่อเหตุการณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคดีแกนนำราษฎร ชุมนุมเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ซึ่งหากเป็นไปโดยมิชอบ เป็นเครื่องมือทางการเมือง จะเกิดความแตกแยกและวุ่นวาย ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งม็อบ และการยุบพรรค ต้องมีความชอบธรรม

ส่วนตัวยอมรับเป็นห่วงในการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และขอตำหนิผู้กระทำ ตนห่วงใยอนาคตของผู้ชุมนุมที่เป็นอนาคตของประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายใช้เวทีในการพูดคุยกัน ในการหาทางออกให้ประเทศ เพื่อปลดชนวนความขัดแย้งทั้งหมด

ทางด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การลงมติวาระที่ 1 ใช้การขานชื่อทีละคน และการประชุมสภาฯ วันที่ 16 พ.ย.พรรคร่วมรัฐบาลต้องเห็นความสำคัญของกฎหมายภาคประชาชน ต้องรับหลักการในวาระที่ 1 ส่วนวาระอื่นๆ แปรญัตติได้ ส.ส. ควรเข้าใจเพราะประชาชนจับตาอยู่

ขณะเดียวกัน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้มี ส.ว.หลายคนที่ออกมาให้ความเห็นในเชิงบิดเบือนเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชน

 ประเด็นแรกคือ มีการกล่าวหาว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้น มุ่งล้ม-เลิก-ล้าง-โละ ล้างการตรวจสอบ แต่ความจริงเราต้องการให้เกิดประชาธิปไตยมากขึ้น สามารถตรวจสอบองค์กรอิสระ ศาล ตุลาการ กองทัพ ต้องถ่วงดุลโดยประชาชน และผู้ตรวจสอบไม่ผิด ประเด็นที่สอง โจมตีว่าเกิดการรวมอำนาจไปที่ ส.ส. แต่ความจริงสนับสนุนให้อำนาจของประชาชนสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องสนับสนุนรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน

ส่วนความรุนแรงในการชุมนุม เมื่อวานนี้ (14 พ.ย.) ตนอยากจะย้ำรัฐบาล และตำรวจ ควรกระตือรือร้นในการสอบสวนข้อเท็จจริง เอาคนกระทำผิดที่ใช้กระสุนจริง มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อกระบวนการทางกฎหมายจะไม่วิกฤติไปกว่านี้ อย่าเอาแต่ป้ายสีประชาชน หรือหาว่าประชาชนต้องการล้มล้าง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์