ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือชาวนา แนะยังไม่ได้ทำไง

ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือชาวนา แนะยังไม่ได้ทำไง

ติดตาม ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือชาวนา ยังไม่ได้ทำไง แนะวิธีจาก ธ.ก.ส.

กระแสความสนใจวันนี้ ประชาชนต่างจังหวัดยังคงติดตาม ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือชาวนา ความคืบหน้าจาก ธ.ก.ส.

หลังจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และอุทกภัย

โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตันโดยเริ่มโอนเงินส่วนต่างการประกันรายได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรก 

 ช่วงนี้ เกษตรกรเข้ามาปรับสมุดที่ ธ.ก.ส. เป็นจำนวนมาก นอกจากตรวจสอบยอดเงินด้วยการปรับสมุดบัญชีธนาคารแล้ว ยังมีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วย ลูกค้าสามารถไปดำเนินการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โดยนำสมุดบัญชีเงินฝาก บัตรประชาชน และสมาร์ทโฟน ไปที่ธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคาร เนื่องจากโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

กรณียังไม่ได้เงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ที่พบในเรื่องของลูกค้าปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จึงได้แจ้งให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีใหม่ และรอโอนเงินรอบใหม่

นอกจากนี้ขอยืนยันว่าทางธนาคารจะไม่หักเงินใช้หนี้ธนาคารอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่เจ้าของบัญชียินยอมนำเงินนั้นใช้หนี้ธนาคารเองเท่านั้น

 

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด

ตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร คลิกที่นี่ 
ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือชาวนา แนะยังไม่ได้ทำไง

 

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

ตรวจสอบเงินประกันเกษตรกร เช็คสถานะโอนเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือชาวนา แนะยังไม่ได้ทำไง

ระบบ ios

ระบบ android

ธ.ก.ส. ย้ำใช้ BAAC Connect แจ้งเงินเข้า-ออกรู้เร็วทันใจ

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ