เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้

เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้

โรงรับจำนำ กทม.เตรียม "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ "ทองคำ-นาก-เงิน-เพชร-พลอย-รูปพรรณ-อัญมณี" ตั้งแต่ พ.ย.-ธ.ค.นี้

วันที่ 12 พ.ย. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าว โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานสถานธนานุบาล กทม. ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ในวันที่ 13, 14, 20, 21 พ.ย. และ 18 ธ.ค.64

เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลผ่านลิงก์ http://auction.newmediax.net/form_register/ โดยจะให้สิทธิเข้าร่วมประมูลเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้

ปลัด กทม. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาล กทม. โทร. 02-158-0042-4 หรือสถานธนานุบาล กทม.ทั้ง 21 แห่ง ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือดูรายละเอียดที่เวบไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/pawnshopbangkok

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อม! โรงรับจำนำ กทม.นัด "เปิดประมูล" ทรัพย์หลุดจำนำ พ.ย.-ธ.ค.นี้