องค์ประชุมเฉียดฉิว ก่อน "สภาฯ" ผ่านร่างกม.คุ้มครองพยาน

องค์ประชุมเฉียดฉิว ก่อน "สภาฯ" ผ่านร่างกม.คุ้มครองพยาน

สภาฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานคดีอาญา ต่อเนื่อง ก่อนลงมติเห็นชอบ พบก่อนการลงมติ ส.ส.แสดงตนเกินกึ่งหนึ่ง แบบเฉียดฉิว

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ลงมติเห็นชอบ ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพยานในคดีอาญา ฉบับที่....พ.ศ......  ด้วยเสียงข้างมาก  276 เสียง ต่อ 9 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง หลังจากใช้เวลาพิจารณาในวาระสอง กว่า 1 ชั่วโมง 

 

องค์ประชุมเฉียดฉิว ก่อน "สภาฯ" ผ่านร่างกม.คุ้มครองพยาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา ฉบับที่.. พ.ศ....​เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อ 3 พฤศจิกายน เพราะในการประชุมครั้งดังกล่าวระหว่างที่พิจารณาเนื้อหาถึงมาตรา 6 เกิดปัญหาองค์ประชุม ทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ฐานะประธานที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาต้องตัดบทและปิดประชุม

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน  แม้ไม่พบปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ แต่การแสดงตนของส.ส.​ ก่อนลงมติในวาระสอง และวาระสาม พบว่ามีเสียงเกินองค์ประชุม ที่ต้องใช้ 238 เสียง มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ก่อนการลงมติวาระสาม พบว่ามีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุม 245 เสียง เกินกึ่งหนึ่งมาเพียง 7 เสียงเท่านั้น เป็นต้น.