ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.00 สงขลา 62.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.20 สงขลา 62.95 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.15 สงขลา 41.90 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 42.35 สงขลา 42.10

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 63.00 62.75 63.20 62.95
ชั้น 2 62.40 62.15 62.60 62.35
ชั้น 3 61.85 61.60 62.05 61.80
ชั้น 4 61.55 61.30 61.75 61.50
ชั้น 5 61.10 60.85 61.30 61.05
ยางแท่ง        
STR5L 62.30 62.05 62.50 62.25
STR20 56.20 55.95 56.40 56.15
น้ำยางข้น 60% 42.15 41.90 42.35 42.10
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564