“กรมการทหารช่าง” ส่ง กำลังพล ช่วย ปชช.ขนของหนีน้ำท่วม-รับซื้อสินค้าเกษตร

“กรมการทหารช่าง” ส่ง กำลังพล ช่วย ปชช.ขนของหนีน้ำท่วม-รับซื้อสินค้าเกษตร

กรมการทหารช่าง" ส่ง กำลังพล-ยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชน ขนย้านสิ่งของหนีน้ำท่วม พร้อมรับซื้อสินค้าเกษตร ในพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 

9 พ.ย.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (ช.11 พัน.602) จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 

“กรมการทหารช่าง” ส่ง กำลังพล ช่วย ปชช.ขนของหนีน้ำท่วม-รับซื้อสินค้าเกษตร

โดยการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการช่วยขนย้ายประชาชนและสิ่งของ ออกจากพื้นที่น้ำท่วม และสะพานขาด ถนนไม่สามารถใช้สัญจรได้  

“กรมการทหารช่าง” ส่ง กำลังพล ช่วย ปชช.ขนของหนีน้ำท่วม-รับซื้อสินค้าเกษตร

“กรมการทหารช่าง” ส่ง กำลังพล ช่วย ปชช.ขนของหนีน้ำท่วม-รับซื้อสินค้าเกษตร

นอกจากนี้หน่วยยังได้ช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งถูกน้ำท่วมขัง เกษตรกรได้รับผลกระทบไม่สามารถนำพืชผลออกมาจากพื้นที่ได้ หน่วยได้จัดเรือเข้าไปช่วยขนและรับซื้อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นต้น