น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้

น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้

กรมชลฯเผยน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้ ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งระบายพร้อมเก็บน้ำ 600 ล้าน เพื่อเกษตรฤดูแล้ง

วันที่ 8 พ.ย.64 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลงภายหลังการประชุมอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ว่า ปริมาณฝนที่เริ่มลดลงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเหนือลดลง และน้ำท่าที่จะลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลดลงเช่นกัน โดยปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท ณ วันที่  8 พ.ย. 2564 อัตราการไหลอยู่ที่ 2,036 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที จากปริมาณน้ำที่ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลของกรมชลฯ คาดว่าประมาณวันที่  23-25 พ.ย. 64 นี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะกลับสู่ตลิ่ง

น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้

ขณะที่ในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ซึ่งขณะนี้กรมชลฯได้เร่งระบายลงแม่น้ำโขงอย่างเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ  4.75 เมตร ระบายน้ำลงแม่น้ำโขง 260 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ดังนั้นคาดว่าทั้งลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีระดับน้ำจะกลับสู่ตลิ่งในช่วงเวลาเดียวกันกับภาคกลาง

“ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พายุโซนร้อนคมปาซุ และร่องความกดอากาศใน5  ระลอกที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลงลงสู่ทะเลรวมทั้งสิ้น 11,000  ล้านลูกบาศก์เมตร   ปริมาณน้ำกักเก็บใน 4 เขื่อนหลักของประเทศคือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 8,014  ล้านลบ.ม. มากกว่าปี  63 ประมาณ  2 พันล้านลบ.ม.   ซึ่งกรมจะสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง(1พ.ย.64-30 เม.ย. 65)โดยสนับสนุนนาปรังในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ 6 ล้านไร่ และลุ่มเจ้าพระยา 2.8 ล้านไร่  “ดร.ทวีศักดิ์กล่าว

น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้

สำหรับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ11 ทุ่ง เป็นทุ่งเจ้าพระยา10 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ 1 ทุ่งนั้น ณ  8 พ.ย.64คาดว่ามีน้ำประมาณ  2 พันล้านลบ.ม. ที่ทุ่งบางระกำประมาณ  200  ล้านลบ.ม. ปัจจุบันเป็นการระบายโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงปกติเสริมกับเครื่องจักร เครื่องมือของกรมชลฯที่เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งกรมจะเร่งระบายให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรและประชาชนกลับเข้าบ้านได้ อย่างไรก็ตามในการระบายน้ำกรมจะทำงามร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและท้องถิ่นในการวางแผนการระบายเนื่องจากประชาชนต้องการให้เก็บน้ำไว้ประมาณ  30% หรือประมาณ  600  ล้านลบ.ม.เพื่อทำการเกษตรฤดูแล้ง

น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา คาดน้ำกลับสู่ตลิ่ง 23-25 พ.ย.นี้