เลขา ปธ.สภายัน คำร้อง “ก้าวไกล” ชงศาล รธน.สอบคุณสมบัติ “นิพนธ์” ชอบด้วย กม.

เลขา ปธ.สภายัน คำร้อง “ก้าวไกล” ชงศาล รธน.สอบคุณสมบัติ “นิพนธ์” ชอบด้วย กม.

“ราเมศ” เลขานุการประธานรัฐสภา ชี้แจงคำร้อง “พรรคก้าวไกล” ให้ยื่น “ศาล รธน.” ตรวจสอบคุณสมบัติ รมต. “นิพนธ์ บุญญามณี” ชี้ชอบด้วย รธน. สามารถยื่น ปธ.สภาฯ ได้ เผยความคืบหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย หลังถูกกระทรวงมหาดไทยให้ออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ว่า หลักการในเรื่องการตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ระบุไว้ชัด กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประธานสภาส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ สามารถทำได้ ไม่จำเป็นว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวจะเป็น ส.ส.หรือไม่ก็ตาม 

นายราเมศ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญระบุไว้กรณีตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรี สามารถทำการตรวจสอบได้สองช่องทางคือ ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นข้อเท็จจริงเองหรือมีใครไปยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็สามารถดำเนินการได้

เลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวอีกว่า เมื่อข้อเท็จจริงยุติว่า กรณีการเข้าชื่อของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ จึงสามารถใช้ช่องทางการเข้าชื่อ 1 ใน 10 ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ ขณะนี้เมื่อมีการรับคำร้องดังกล่าวมา ก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบคำร้อง ตรวจสอบลายมือชื่อของ ส.ส.ว่าถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ และล่าสุดเจ้าหน้าที่รายงานว่า ลายมือชื่อของ ส.ส.ถูกต้องและเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของการยกร่างคำร้องเพื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามในคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กรณียื่นตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีผ่านช่องทาง ส.ส.เข้าชื่อมีมาหลายครั้งแล้ว เช่นกรณียื่นตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรากฏตามคำวินิจฉัยที่ 11/2562 ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า กรณีที่มีข่าวปรากฏออกไปกรณีของนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าหลังจากที่นายสมบูรณ์รับคำร้องมาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญทุกประการ คือเข้าสู่การดำเนินการเบื้องต้นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และตนขอยืนยันย้ำในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา เมื่อ ส.ส.ใช้สิทธิถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดต่อไป