ดีเดย์ 9 พ.ย. กทม.จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ

ดีเดย์ 9 พ.ย. กทม.จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ

"อัศวิน" นั่งหัวโต๊ะประชุม กทม.เผย 9 พ.ย. จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ เตือนกิจการไม่คุมเข้มมาตรการ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 4 พ.ย. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2564  

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานจากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ประกอบกับมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โดยสิ่งสำคัญในการป้องกันโควิด ในกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน 

ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขตในวันที่ 9 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทุกแห่ง ลงพื้นที่สำรวจว่าสถานประกอบการที่เปิดกิจการในพื้นที่มีใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนบ้าง หากพบให้แจ้งเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยวัคซีน กทม.จะจัดฉีดให้แก่สถานประกอบการและพนักงานในพื้นที่ในเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 

ดีเดย์ 9 พ.ย. กทม.จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบ กำกับติดตามการเปิดสถานที่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งจากการลงพื้นที่ของชุดตรวจปฏิบัติการร่วมระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. ได้ทำการตรวจสถานที่ทั้งหมด 1,493 แห่ง พบว่าทุกแห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี แต่ได้มีการตรวจพบสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามจำนวน 175 แห่ง 

ในเบื้องต้นชุดตรวจปฏิบัติการร่วมได้ทำการตักเตือนและแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากยังพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมาตรการป้องกันโควิดซ้ำ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ดีเดย์ 9 พ.ย. กทม.จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ

ดีเดย์ 9 พ.ย. กทม.จัดฉีดวัคซีน "โควิด" ให้พนักงานสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ