กปน.แจ้งพื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" ตั้งแต่ 10.00 น.วันนี้ เช็คเลย ที่ไหนบ้าง

กปน.แจ้งพื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" ตั้งแต่ 10.00 น.วันนี้ เช็คเลย ที่ไหนบ้าง

"การประปานครหลวง" (กปน.) แจ้งพื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" ตั้งแต่ 10.00 น.วันนี้ จนถึง 16.00 น. โดยมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนไมตรีจิต

(4 พ.ย.2564) "การประปานครหลวง" (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนไมตรีจิต ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้ "น้ำประปาไม่ไหล"

 

 

โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ "น้ำประปาไม่ไหล" ช่วง 10.00 - 16.00 น. มีดังนี้ 

 

  • ถนนคลองเก้า ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยคลองเก้า 7 ถึงแยกตัดถนนไมตรีจิต
  • เคหะชุมชนมีนบุรี (คลองเก้า) 
  • ถนนไมตรีจิต ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยไมตรีจิต 11 ถึงซอยไมตรีจิต 13
  • ถนนไมตรีจิต ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ #โรงเรียนวัดศรีสุก ถึงซอยไมตรีจิต 38

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

กปน.แจ้งพื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" ตั้งแต่ 10.00 น.วันนี้ เช็คเลย ที่ไหนบ้าง