ศุลกากรท่าเรือกทม.เพิ่มศักยภาพจนท.-ตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์

ศุลกากรท่าเรือกทม.เพิ่มศักยภาพจนท.-ตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเพิ่มศักยภาพจนท.-ตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เอื้อผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก รองรับเปิดประเทศ

นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อระบบตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร และสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
 

โดยนายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ ผอ.ศูนย์เอกซเรย์ฯ นายจรัญวัฒน์ ใยนิรัตน์ หน.ฝ่ายฯ 1 น.ส.กรกช เทียนส่องแสง หัวหน้าฝ่ายฯ 2 ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร โดยนายศักรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล ผอ.ส่วนเทคโนโลยีฯ
 

นายประสิทธิ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังรัฐบาลเปิดประเทศ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ควบคู่ไปกับการควบคุมทางศุลกากรและการปกป้องสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ