"เปิดประเทศ" นายกฯ รับทราบปัญหารถรับส่งโรงแรม AQ และ SHA+ ไม่เพียงพอ

"เปิดประเทศ" นายกฯ รับทราบปัญหารถรับส่งโรงแรม AQ และ SHA+ ไม่เพียงพอ

นายกฯ ติดตามการเริ่ม "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. รับทราบปัญหารถรับส่งโรงแรม AQ และ SHA+ ไม่เพียงพอ กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าระหว่างการปฏิบัติภารกิจร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่ประเทศสหราชอาณาจักร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมได้ติดตามความเรียบร้อยเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในกับการ "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยว ที่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 นักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศ/พื้นที่ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับรายงานจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ซึ่งได้นำคณะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการของส่วนงานต่างๆ และประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารของท่าอากาศยานระหว่างประเทศอีก 6 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานศุลกากร เพื่อรับฟังบรรยายการสรุปการดำเนินงานของแต่ละท่าอากาศยานและหน่วยงาน ซึ่งพบว่าการให้บริการของแต่ละหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม COP26 ที่สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรมว.คมนาคม ได้ตรวจความพร้อมการให้บริการด้านคมนาคม โดยเฉพาะทางอากาศที่เป็นช่องทางหลักที่ประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศ/พื้นที่เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำชับทุกหน่วยงานให้ร่วมกันดูแลให้การเปิดประเทศครั้งนี้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประชาชนกลับมามีรายได้ได้ต่อเนื่อง ซึ่งภาพรวมนายกรัฐมนตรีพอใจกับให้บริการคัดกรองอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางผ่าน ท่าอากาศยานต่างๆที่เป็นไปอย่างราบรื่น” น.ส.ไตรศุลี กล่าว 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบประเด็นปัญหากรณีรถรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างท่าอากาศยานในพื้นที่กรุงเทพฯ กับโรงแรม AQ และโรงแรม SHA+ ที่ต้องมารับนักท่องเที่ยวไปดำเนินการตรวจ RT-PCR ณ โรงแรมที่พักก่อนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่นได้กรณีมีผลเป็นลบ จึงเกิดกรณีปัญหานักท่องเที่ยวต้องรอนาน นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญโดยเร็ว 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสากล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนต้องปลอดภัยด้วย