อัพเดท "สถานประกอบการ" ใน กทม. เร่งขออนุญาตมาตรฐาน SHA รับแผนเปิดประเทศ

อัพเดท "สถานประกอบการ" ใน กทม. เร่งขออนุญาตมาตรฐาน SHA รับแผนเปิดประเทศ

กทม.อัพเดทยอด "สถานประกอบการ" ในกรุงเทพฯ เร่งขออนุญาตตามมาตรฐาน SHA สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว รับแผนเปิดประเทศ

วันที่ 2 พ.ย. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 56/2564 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Cisco Webex

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 1,000 รายต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 วัน 

ขณะเดียวกันจากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ซึ่งต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 

อัพเดท "สถานประกอบการ" ใน กทม. เร่งขออนุญาตมาตรฐาน SHA รับแผนเปิดประเทศ

ทั้งนี้ จากการที่ กทม.ร่วมกับทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน. จัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ชุดบูรณาการได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ 657 แห่ง ซึ่งทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญต่อการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) พบสถานประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ไม่มีมาตรฐาน SHA จึงได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) ทางเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาใช้บริการ

อัพเดท "สถานประกอบการ" ใน กทม. เร่งขออนุญาตมาตรฐาน SHA รับแผนเปิดประเทศ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รายงานข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. เวลา 16.00 น. มีทั้งหมด 3,414 แห่ง แบ่งเป็นดังนี้

ภัตตาคาร ร้านอาหาร 1,356 แห่ง 

โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 664 แห่ง 

นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 51 แห่ง 

ยานพาหนะ 352 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 451 แห่ง 

สุขภาพและความงาม 190 แห่ง 

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 88 แห่ง 

กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 แห่ง 

การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ 70 แห่ง 

ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 183 แห่ง

อัพเดท "สถานประกอบการ" ใน กทม. เร่งขออนุญาตมาตรฐาน SHA รับแผนเปิดประเทศ