"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบใหม่ เก็บตกกลุ่มไม่มาตามนัดเดิมไม่เกิน 13 พ.ย.

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบใหม่ เก็บตกกลุ่มไม่มาตามนัดเดิมไม่เกิน 13 พ.ย.

"ไทยร่วมใจ" ประกาศเปิดฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบใหม่ เก็บตกกลุ่มไม่มาตามนัดเดิม ติดต่อกลับ "ศูนย์บริการฉีดวัคซีน" ขอฉีดไม่เกิน 13 พ.ย.นี้

วันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน "โควิด" ได้แจ้งประภาศผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในเดือนก.ค. และเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดการที่ประกาศได้

ทั้งนี้ สามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจในเวลาและสถานที่เดิม ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 13 พ.ย.2564

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบใหม่ เก็บตกกลุ่มไม่มาตามนัดเดิมไม่เกิน 13 พ.ย.

"ไทยร่วมใจ" เปิดฉีดวัคซีนเข็ม 2 รอบใหม่ เก็บตกกลุ่มไม่มาตามนัดเดิมไม่เกิน 13 พ.ย.