อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ยอด 1,184 ราย จับตาปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง เชียงใหม่ ชลบุรี นราธิวาส พัทลุง สมุทรปราการ

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 2 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด  จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 789 ราย
2 ปัตตานี 631 ราย
3 นครศรีธรรมราช 407 ราย
4 สงขลา 401 ราย
5 ตรัง 298 ราย
6 เชียงใหม่ 271 ราย
7 ชลบุรี 264 ราย
8 นราธิวาส 211 ราย
9 พัทลุง 200 ราย
10 สมุทรปราการ 187 ราย


อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง


กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ อย่าง ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง นราธิวาส พัทลุง เชียงใหม่ ชลบุรี และ สมุทรปราการ


อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรังอัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรังอัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง
อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,574 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,782,555 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,898,900 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,244 ราย
------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,809,981 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,927,763 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,338 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 76,226,116 โดส
---------
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 160,018 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 333,368 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 22,453 ราย

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง

 


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 247,859,756 ราย 
อาการรุนแรง 73,385 ราย 
รักษาหายแล้ว 224,555,950 ราย 
เสียชีวิต 5,020,592 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 46,926,889 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,285,814 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,814,693 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,097,311 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 8,554,192 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,927,763 ราย

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,184 จับตาปัตตานี นครศรีฯ สงขลา ตรัง