“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

“เชียงราย” ได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองดีไซน์ ผู้ว่าฯ พร้อมเปิดจังหวัดเดือน ธ.ค.นี้ ตามแนวคิดความสมดุลของธรรมชาติและวัฒนธรรม ขณะที่ 2 องค์กรปงครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงานดอกไม้รับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่บ้านสิงหไคล มูลนิธิมชนะภัย ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืนเชียงราย 2564

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

การจัดงานครั้งนี้ กำหนดให้จัดในหลายสถานที่และหลายกิจกรรม ทั้ง นิทรรศการนำเสนอผลงาน งานสร้างสรรค์ โดย 3 กลุ่มคือกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักออกแบบ ศิลปิน นักสร้างสรรค์ กลุ่มองค์กรหน่วยงาน กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ Workshop กิจกรรมสร้างสรรค์การตลาดที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบ และกิจกรรมดนตรีและการแสดงบนเวที กิจกรรม Tea and Coffe for future Living โดยสถาบันชาและกาแฟแห่ง มฟล.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมทั้งภาคเอกชนและเครือข่าย

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า แนวคิดสำคัญในการจัดกิจกรรมคือความสมดุลของธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสถานที่ที่จะจัดให้สำเร็จมีเพียงแห่งเดียวคือ จ.เชียงราย โดยเฉพาะเมื่อ จ.เชียงราย ได้รับเลือกให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของเทศกาลคือการพยายามให้เชียงรายเข้าไปอยู่ในปฏิทินของ World Design Week ให้ได้ภายใน 3 ปีนี้ ซึ่งกิจกรรมจึงจะส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งขยายไปยังภาคอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

นายภาสกร กล่าวว่า จ.เชียงราย มีนโยบายเร่งด่วนของ จ.เชียงราย คือการเปิดการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีแนวคิดคือ “ความสมดุลของธรรมชาติและวัฒนธรรม” ซึ่งตรงกับนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดพอดี  โดยจะนำร่องเปิดจังหวัดตั้งแต่ ธ.ค.นี้เป็นต้นไปเมื่อระบบวัคซีนได้ผลเต็มที่ สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่คือ อบจ.เชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทำให้เกิดการบูรณาการกันครั้งใหญ่

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

ขณะเดียวกัน จ.เชียงราย ได้รับการเสนอให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักเชียงรายมากขึ้น

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

ดังนั้น  จึงจะมีการนำการออกแบบไปยังงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดเมืองดังกล่าวซึ่งผู้ไปเยือนจะได้เห็นถึงความแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน เช่น งานมหกรรมดอกไม้ก็จะไม่จัดกระจุกเพียงจุดเดียวแต่จะกระจายไปยัง 4 มุมเมือง การออกแบบอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ต่าง โดยตั้งใจจะเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างประทับใจหลังจากต้องประสบเหตุจากไวรัสโควิด-19 มาถึง 3 ปี

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

นางอทิตาธร กล่าวว่า ประเทศไทยมี 4 จังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับ จ.เชียงราย ได้รับการส่งเข้ารับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ไปยังยูเนสโกในฐานะเมืองออกแบบหรือดีไซน์ซิตี้ ซึ่ง จ.เชียงราย ได้รับเลือกโดยยูเนสโก 

โดยอีก 1 จังหวัดที่ได้รับเลือกคือ จ.เพชรบุรี แสดงว่าเชียงรายเป็นเมืองที่เหมาะกับการออกแบบ มีศิลปะวัฒนธรรม มีความงดงามโดยเฉพาะผู้คนที่มีอัธยาศรัยดี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีงานกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นมารองรับมากมาย ทำให้เดือน ธ.ค.2564 ที่จะมีการเปิดการท่องเที่ยว จ.เชียงราย อีกครั้งนั้นทาง จ.เชียงราย ก็จะเปิดด้วย Design Week ด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคืองานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนที่จะจัดตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป งานมหัศจรรย์เชียงราย ประกอบด้วย Flower & Art Festival 2021

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์

ด้านนายปรีชา กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการเตรียมความสะอาดของเมือง ความปลอดภัยของเมือง การสร้างความเข้าใจแก่ทุกสถานประกอบการ เพื่อให้บริการผู้มาเยือนให้ได้รับความประทับใจ

ที่สำคัญ คือ การสร้างเมืองให้มีความสุขเพื่อให้อยากกลับไปเยือนอีกครั้ง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็มีการเตรียมความพร้อม เช่น สวนตุง และโคมนครเชียงรายเพื่อจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2564 - 9 ม.ค.2565

“ยูเนสโก” เลือกเชียงรายเป็นเมืองดีไซน์