"เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 อัพเดทล่าสุด โค้งสุดท้าย

"เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 อัพเดทล่าสุด โค้งสุดท้าย

ตรวจสอบด่วน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 อัพเดทล่าสุด โค้งสุดท้าย

 

อัพเดทล่าสุด จาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยวันนี้ ระบุว่า ให้นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และ มาตรา 40 (ม.40) ใน 9 ประเภทกิจการในจังหวัดสีแดงเข้ม ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาจากรัฐบาล หรือ "เงินเยียวยาประกันสังคม"  สามารถยื่นคำขอทบทวนสิทธิได้แล้ววันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

 

"เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 อัพเดทล่าสุด โค้งสุดท้าย