อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 802 ราย จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี ยะลา ชลบุรี นราธิวาส ตรัง ระยอง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 29 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 802 ราย
2 สงขลา 595  ราย
3 นครศรีธรรมราช 468 ราย
4 เชียงใหม่ 403 ราย
5 ปัตตานี 389 ราย
6 ยะลา 383 ราย
7 ชลบุรี 382 ราย
8 นราธิวาส 295 ราย
9 ตรัง 253 ราย
10 ระยอง 248  ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี

29/10/64 กรุงเทพมหานคร ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ปัตตานี ยะลา ชลบุรี นราธิวาส ตรัง และระยอง


วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,968 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,748,144 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,865,078 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,976 ราย
---------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,775,570 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,893,941 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,070 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 73,692,039 โดส
-----------
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 420,551 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 412,497 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 46,508 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี

เช็ค! ไทม์ไลน์เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 ก่อน 1 พ.ย. 64 
1. ครูและบุคลากรฉีดวัคซีน ครบโดส 85% ขึ้นไป
2. สถานศึกษาผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+)
3. สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. 

 1-15 พ.ย. 64
4. เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
5. ครู/บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา ประเมิน TST รายบุคคล
6. ครู/บุลคากร/นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 7 มาตรการเข้ม (ไป-กลับ)

 หลังเปิดเรียน
7. สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนแบบ Onsite/Online/Hybrid
8. สถานศึกษา สุ่มตรวจ ATK เป็นระยะๆ
9. สถานศึกษารายงาน MOE COVID 
                  
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 246,273,772 ราย 
อาการรุนแรง 75,099 ราย 
รักษาหายแล้ว 223,152,231 ราย 
เสียชีวิต 4,996,414 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 46,685,145 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,245,530 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,781,436 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,936,155 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,392,697 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,893,941 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี


Pfizer ล็อตใหม่จำนวน 1,538,550 โดส ถึงไทยแล้ว ( 27 ต.ค.64)
ที่ผ่านมาได้ส่งมอบ Pfizer ไปแล้ว 8,000,000 โดส
Pfizer ล็อตใหม่นี้ จะเน้นฉีดให้กับกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ
ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 64 จนถึงขณะนี้ ฉีดเข็ม 1 ไปแล้วกว่า 2 ล้านคน
จากนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ ณ 26 ต.ค.64 ทั้งหมด 4.3 ล้านคน 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 802 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ ปัตตานี