ผบ.ทร. ให้โอวาท นักเรียนนายเรือ ศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือรัสเซีย ในรอบ 166 ปี

ผบ.ทร. ให้โอวาท นักเรียนนายเรือ ศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือรัสเซีย ในรอบ 166 ปี

ผบ.ทร. ให้โอวาทนักเรียนนายเรือ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือรัสเซีย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ

 28 ต.ค. 2564 พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ อนุญาตให้  พลเรือโท ชาติชาย  ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำนักเรียนนายเรือ เนติภูมิ  สิทธิ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษา หลักสูตรโรงเรียนนายเรือรัสเซีย (Military Education and Scientific Center of Navy - The Naval Academy) ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบ 
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ ที่โรงเรียนนายเรือรัสเซียเป็นเวลา 5 ปี

ซึ่งการได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารไทย - รัสเซีย ที่ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยการส่งนักเรียนทหารไปศึกษาต่อที่สหพันธรัฐรัสเซียครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 116 ปี

ผบ.ทร. ให้โอวาท นักเรียนนายเรือ ศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือรัสเซีย ในรอบ 166 ปี

นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ เดินทางไปศึกษาหลักสูตรนายร้อยมหาดเล็กและหลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการของรัสเซีย

พร้อมกับ คุณพุ่ม  สาคร นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง โดยพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 ทรงจัดให้บุคคลทั้งสองเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารที่ดีที่สุดของรัสเซีย ซึ่งสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนดีเยี่ยม 
 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยและรัสเซียได้กระชับความสัมพันธ์ทางการทหาร โดยมีการจัดหายุทโธปกรณ์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การแข่งขันกีฬาทางทหารระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนเมืองท่าระหว่างกัน การเข้าร่วมงานแสดงดนตรีโยธวาทิตในรัสเซียของกองทัพเรือ เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือ นิติภูมิฯ โดยมีใจความสำคัญว่า 
"การที่ได้ไปศึกษายังต่างประเทศนั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ในการศึกษา ดังนั้นจึงขอให้ภาคภูมิใจในเกียรติและโอกาสที่ได้รับในการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนนายเรือหลักสูตรรัสเซีย อีกทั้งขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ให้รับตลอดระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ" ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวและว่า

ผบ.ทร. ให้โอวาท นักเรียนนายเรือ ศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือรัสเซีย ในรอบ 166 ปี

อย่างไรก็ตามการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศในช่วงนี้ ซึ่งยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ จึงขอให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยตลอดสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาอยู่นั้น ขอให้ปรึกษากับผู้ช่วยทูตทหารเรือ ณ กรุงมอสโก โดยขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ยังมีพี่ ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอด”
 

สำหรับนักเรียนนายเรือ เนติภูมิ  สิทธิ ปัจจุบันเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 สังกัดหมวดที่ 1 กองร้อยที่ 2 กองพันที่ 3 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ จบมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่นที่ 139 
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 62 และนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 119 โดยสามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหารสามารถสอบได้ทั้ง 4 เหล่าคือ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ แต่เหตุเลือกมาเป็นนักเรียนนายเรือ เพราะชอบการเดินทางไปต่างประเทศ การไปพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
เนื่องจากนักเรียนนายเรือมีการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ เหมือนคำที่ว่า "ร่วมเครือนาวี จักยลปฐพีไพศาล Join the Navy to See the World"
    สำหรับในการเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกทุนศึกษาต่อต่างประเทศนั้น นักเรียนนายเรือ เนติภูมิฯ เล่าว่าได้สอบถามจากรุ่นพี่ปีที่แล้วว่าแนวเป็นอย่างไร โดยตั้งใจทำความเข้าใจในห้องเรียน และอาศัยการเป็นคนติวเพื่อนก่อนสอบจึงเป็นการทวนความรู้ เป็นอย่างดี และฝึกทำโจทย์ความถนัดวิศวะแบบยากๆ และได้รู้แนวคิดใหม่ๆ ทำให้ได้คะแนนในส่วนความถนัดได้ดี กับทั้งมีพื้นภาษาอังกฤษดีทำให้มีความคุ้นชินจึงสามารถทำคะแนนได้ดี  ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่รัสเซียนั้น จะฝึกฝนภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย
ในขั้นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงไปเรียนต่อที่สหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมเข้าเรียนในโรงเรียนนายเรือ โดยจะเข้ารับการศึกษาที่รัสเซียเป็นระยะเวลา 6 ปี และจะเรียนภาษารัสเซียก่อน 1 ปี จากนั้นจึงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เป็นระยะเวลา 5 ปี
    ในการให้นักเรียนนายเรือไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 
โดยเมื่อปี 2563 มีนักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อจำนวน 2 นาย ทั้งนี้นักเรียนนายเรือ เนติภูมิฯ จะเดินทางไปกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซียในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 0855 น.