พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เช็คเส้นทางพายุ

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เช็คเส้นทางพายุ

อัพเดทตวราจสอบ พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เช็คเส้นทางพายุ

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อเวลา 10.55 น. วันนี้ 28 ต.ค. 64 วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เส้น contour) และลมที่ระดับ 925hPa  (สูงจากพื้นดินประมาณ 600 ม.) เช็คเส้นทางพายุ

เส้น streamline: ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวานนี้ 27/10/64 เมื่อวานนี้ ถึง เวลา 04.00 น. เช้าวันนี้ 28/10/64 หย่อมความกดอากาศต่ำ (L) ปกคลุมประเทศกัมพูชา และมีกระแสลมไหลเวียนเข้าหาศูนย์กลาง (Cyclonic) บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงค่ำ แต่เช้าวันนี้   Cyclonic ดังกล่าว วิเคราะห์ไม่เด่นชัด เมฆฝนที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมีน้อยลง มีบ้างเป็นเมฆชั้นกลาง ชั้นสูง

พยากรณ์ฝนรวมทุกๆ 24 ชม. 10 วันล่วงหน้า (28 - ต.ค.- 6 พ.ย.64) ระหว่างเวลา 07.00น. - 07.00 น.วันรุ่งขึ้น จาก TMD-HPC-WRF 2021102712 แปลผล จากภาพแบบจำลองฯ วันนี้ (28 ต.ค.64) ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 

เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น  ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบน ทำให้มีฝนในระยะแรกๆได้ ฝนจะลดลงชัดเจนบริเวณประเทศไทยตอนบน

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เช็คเส้นทางพายุ

 

หลังวันที่ 2 พ.ย.64 เตรียมเดินทางท่องเที่ยวรับอากาศเย็นได้ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน แต่ต้องระวังรักษาสุขภาพช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ ฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ต.ต. 64 ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากมีลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมา พัดปกคลุม

ข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เช็คเส้นทางพายุ
ที่มา - กรมอุตุนิยมวิทยา