โควิด-19 จ.กาญจนบุรี วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย

โควิด-19 จ.กาญจนบุรี วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย

โควิด-19 จ.กาญจน์ วันนี้ ติดเพิ่ม 97 ราย รักษาหาย 64 ราย ส่วนคลัสเตอร์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ พบมากถึง 27 ราย

วันนี้ 27 ต.ค. 64 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 27 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน  97 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 93 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 2 ราย สถานประกอบการ 2 ราย  

 

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน จำนวน 20,618 ราย หายป่วย จำนวน 64 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 18,324 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,109 ราย เสียชีวิต 0 ราย สะสม จำนวน 185 ราย    

 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสม เฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้

 

 อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน  1,718 ราย (+3 ราย) เสียชีวิตสะสม  15 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อสะสม  1,343 ราย(+6 ราย)เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อสะสม จำนวน 280 ราย (+29 ราย) เสียชีวิตสะสม 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อ สะสมจำนวน 382 ราย (+1 ราย)เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

 

 อ.เลาขวัญ ติดเชื้อสะสม จำนวน 356 ราย (+11 ราย)เสียชีวิตสะสม จำนวน 4 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อสะสมจำนวน 521 ราย (+10 ราย) เสียชีวิตสะสม 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อสะสม จำนวน 73 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อสะสม จำนวน  1,192 ราย  (+6 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 14 ราย

 

 อ.พนมทวน ติดเชื้อสะสม จำนวน 586 ราย (+5 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อสะสม จำนวน  293 ราย (+10 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อสะสม จำนวน 2,148 ราย (+17 ราย)เสียชีวิตสะสม จำนวน 12 ราย

 

  อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อสะสม จำนวน 4,259 ราย (+20 ราย) เสียชีวิตสะสม 40 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,386 ราย (+22 ราย)เสียชีวิตสะสม จำนวน 51 ราย

สำหรับแหล่งติดเชื้อของผู้ป่วยติดเชื้อรายไหม้ทั้ง 97 ราย ดังนี้  1.ผู้ป่วยกลับจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 37 ราย  2.สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด จำนวน 17 ราย 3.สัมผัสผู้ป่วยนอกจังหวัด จำนวน 2 ราย 4.คลัสเตอร์ศูนย์กระจายสินค้า พนมทวน จำนวน 2 ราย

 

5.คลัสเตอร์กลุ่มงานศพ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จำนวน จำนวน 3 ราย 6.คลัสเตอร์กลุ่มบ้องตี้ อ.ไทรโยค จำนวน 2 ราย 7.คลัสเตอร์กลุ่มวันเกิด ชาว ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จำนวน 1 ราย 8.คลัสเตอร์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมู่ 2 บ้านน้ำพุล่าง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 27 ราย 9.ผู้ป่วยจาก ต.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 1 ราย และ 10.ผู้ป่วยจาก ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 ราย