สมุย เตรียมความพร้อมรับ นทท. หวังทางรอดของธุรกิจ

สมุย เร่งฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ขณะที่ ผู้ประกอบการ เห็นด้วยทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 หลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดให้พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่องในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 46 ประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ เริ่มในวันที่ 1 พ.ย.นี้

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นาย อำเภอเกาะสมุย เปิดเผยว่าในส่วนของอำเภอเกาะสมุย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวัน 1 พ.ย.นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีน ขณะนี้ก็ได้มีการตั้งจุดวอคอินในการให้บริการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันเฟลตวัล สมุย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีน โดยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจนถึงขณะนี้มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุย และจะเร่งฉีควัคซีนให้เพิ่มให้ได้ปริมาณที่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร่วมถึงกลุ่มแรงงาน ซึ่งจะมีทั้งแรงงานที่เป็นคนไทย และแรงงานต่างด้าว ก็จะเริ่งฉีดให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด ขณะเดี่ยวกันได้มีการปรับเสริมในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่ง ความพร้อมในส่วนของโรงแรมที่พัก ร่วมถึงสถานประกอบการร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่ให้มีความพร้อม และความปลอดภัยในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้

ด้าน นางวรัญญา หากันได้ เจ้าของร้านอาหาร หนึ่งในผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 46 ประเทศ เดินเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งได้ให้เกาะสมุยเป็นพื้นที่นำร่อง เพราะเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเกาะที่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยวเสียส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็ไม่มีรายได้ โดยที่ผ่านมาทางร้านได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 มาเป็นเวลาร่วม 2 ปี ทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติลดลงไปมาก รายได้ก็ลดลงตามไปด้วย ทางร้านเองต้องแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงาน ค้าเช่าร้าน ค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ การที่รัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเป็นความหวังให้กับผู้ประกอบการบนเกาะสมุย ที่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นทางรอดให้ธุรกิจขอตัวเอง และเป็นทางรอดของผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ได้เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

แต่ก็ยังมีความกังวลใจอยู่บ้างในส่วนของระบบสธารณสุข อยากฝากว่าให้มีมาตรการที่รัดกุม เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับทางผู้ประกอบการ ร่วมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ว่าถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ก็สามารถดูแลรักษาประชาชน ร่วมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างเต็มที่ เพราะถึงอย่างไรต้องยอมรับว่าเชื้อโควิด19 ก็ยังไม่หายไปจากโลกนี้ เราเองก็ต้องป้องกันตัวเอง และต้องปรับตัวให้รองรับถับสถานการณ์ให้ได้ การประกอบธุรกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้ เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว