มท.1 ควง "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

มท.1 ควง "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

รมว.มหาดไทย ควง "วราวุธ" รัฐมนตรี ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย บริเวณวัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
    
 จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี ทส. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเรือของ ปภ. จ.สุพรรณบุรี รวม14 ลำลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นพร้อมความห่วงใยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ผ่านพ้นวิกฤติให้ได้อย่างปลอดภัย 

มท.1 ควง "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และกล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาเพื่อรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในท้องที่อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และหลังจากนี้จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอยุธยาต่อเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
            
ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่าแสนไร่ โดยพื้นที่ อ. สองพี่น้อง มีสภาพปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมขังบ้านเรือน  และพื้นที่ทำเกษตรกรรมหลายจุด บางพื้นที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย  ตนได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง  

มท.1 ควง "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

วันนี้ตนพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี ทุกคน ได้ร่วมกับคณะกับพลเอกอนุพงษ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง และได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมชลประทาน และ ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝ่ายปกครอง ให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขังในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน

มท.1 ควง "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี
          
ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้หน่วยงาน ทส. คอยเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ และได้สั่งการให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดเรือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดแก่ผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น