ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย) กรุงเทพฯ 64.40 สงขลา 64.15 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 64.60 สงขลา 64.35 น้ำยางข้น 60% (พ.ย) กรุงเทพฯ 42.90 สงขลา 42.65 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 43.10 สงขลา 42.85

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.40 64.15 64.60 64.35
ชั้น 2 63.80 63.55 64.00 63.75
ชั้น 3 63.25 63.00 63.45 63.20
ชั้น 4 62.95 62.70 63.15 62.90
ชั้น 5 62.50 62.25 62.70 62.45
ยางแท่ง        
STR5L 63.50 63.25 63.70 63.45
STR20 57.40 57.15 57.60 57.35
น้ำยางข้น 60% 42.90 42.65 43.10 42.85
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564