เช็คหลักเกณฑ์ "นักท่องเที่ยว" พักกางเต็นท์ลำตะคอง "เขาใหญ่" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

เช็คหลักเกณฑ์ "นักท่องเที่ยว" พักกางเต็นท์ลำตะคอง "เขาใหญ่" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

"เขาใหญ่" เตรียมเปิดแล้ว! เปิดหลักเกณฑ์นักท่องเที่ยวควรรู้ เข้าพักกางเต็นท์พื้นที่ "ลานลำตะคอง" เริ่ม 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป

ภายหลังรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 โดยพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรมชาติในประเทศไทยหลายแห่ง ได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ล่าสุดนายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ลงนามประกาศเปิดให้บริการพักแรม บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยกำหนด "เงื่อนไข" สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักดังนี้

1.นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าพักค้างแรมในลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคนตามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนด ประกอบด้วย 

1.ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

2.ฉีดวัคชีน ซิโนแวค 2 เข็ม

3.ฉีดวัคซีนแบบผสม ซิโนแวค เข็มที่ 1 และ แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2

4.วัคซีนยี่ห้ออื่น ให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5.ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATI) หรือ วิธี RT - PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน72 ชั่วโมง (3 วัน) โดยต้องเป็นผลการตรวจจากสถานพยาบาล (เท่านั้น)

เช็คหลักเกณฑ์ "นักท่องเที่ยว" พักกางเต็นท์ลำตะคอง "เขาใหญ่" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

2.นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

3.นักท่องเที่ยวที่เข้าพักค้างแรมในลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพลิเคชั่น Que 0 หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนด เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้ามาพักค้างแรมทุกรายโดยอย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และลงทะเบียนเข้า - ออกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านแอพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือการให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จ

4.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมในลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ให้เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่สถานที่กางเต็นท์ลำตะคอง จำนวน 580 คน หากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อน จึงจะสามารถเข้าท่องเที่ยวและพักค้างแรมในพื้นที่ได้

เช็คหลักเกณฑ์ "นักท่องเที่ยว" พักกางเต็นท์ลำตะคอง "เขาใหญ่" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

5.ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) โดยยึดหลัก D M H T T A คือ 

Distancing (เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น) 

Mask wearing สวมใส่หน้ากากอนามัย

Hand washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอยอล์ล้างมือ

Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ

Testing ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา

Application ติดตั้งแอพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

6.ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 096-192-6529 หรือเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Khaoyai National Park

เช็คหลักเกณฑ์ "นักท่องเที่ยว" พักกางเต็นท์ลำตะคอง "เขาใหญ่" เริ่ม 1 พ.ย.นี้