สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป

สำนักพระราชวัง เตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน 1 พ.ย.นี้

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป วันนี้ (26พ.ย.64) เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยว เกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจ เมื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเขตพระราชฐาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป

มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดลงทะเบียนเข้า – ออก พระบรมมหาราชวัง โดยเขียนรายละเอียด ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือสแกน QR CODE ในเว็บไซด์ www.ไทยชนะ.com

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป มีจุดบริการล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบเท้าเหยียบ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดรับบริการในพระบรมมหาราชวัง ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ /ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม ทุก 20 นาที มีจุดให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป

สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป สำนักพระราชวัง เปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว 1 พ.ย.เป็นต้นไป