ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2921 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0046 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2921 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0046 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (21 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.2921 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (20 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.2967 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0046 บาท/ยูโร)