"คนละครึ่งเฟส3" ล่าสุดสิทธิเต็มแล้ว!

"คนละครึ่งเฟส3" ล่าสุดสิทธิเต็มแล้ว!

"คนละครึ่ง" เปิดลงทะเบียน เฟส 3 เช็คเว็บล่าสุดลงทะเบียนเต็มแล้ว รับวงเงิน 4,500 บาท

อัพเดท ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3” ล่าสุดสิทธิเต็มแล้ว จำนวน 28 ล้านสิทธิ  สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ประชาชนได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป

รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน สามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท อีกจำนวน 1,500 บาทต่อคน จากเดิมได้ 3,000 บาท รวมทั้งโครงการ 4,500 บาท เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

 

"คนละครึ่งเฟส3" ล่าสุดสิทธิเต็มแล้ว!