23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" นายกฯ นำ ครม. วางพวงมาลา หน้า "พระบรมรูปทรงม้า"

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" นายกฯ นำ ครม. วางพวงมาลา หน้า "พระบรมรูปทรงม้า"

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานพระราชวังดุสิต

เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 5

ในวันนี้ (23 ต.ค.) เวลาประมาณ 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานพระราชวังดุสิต

อ่านข่าว : 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" รู้ประวัติความสำคัญ พร้อมชมสถาปัตยกรรมสมัย ร.5

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

โดยมีหน่วยงานต่างๆ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชน เดินทางมาเข้าร่วมวางพวงมาลาและสักการะ  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

พิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" พิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

ภาพ : ศุกร์ภมร เฮงประภากร​ (NationPhoto)