พุ่งไม่หยุด! จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412 ราย

พุ่งไม่หยุด! จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412 ราย

พุ่งไม่หยุด! จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412 ราย และพบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ที่อำเภอสารภี คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 91 ราย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงถึง 412 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 5 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ จันทบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 407 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 33 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 70 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 52 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 54 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม อาทิ คลัสเตอร์ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย 18 ราย ,คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก 7 ราย ,คลัสเตอร์ร้าน High End Star Avenue 5 ราย ,ตลาดเทศบาลหางดง 5 ราย ,โลตัสคำเที่ยง 2 ราย และยังมีจากคลัสเตอร์อื่นๆ อีก 1-2 ราย

 ด้านการระบาดจากคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง อีก 198 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 91 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ ไทยแลนด์ อำเภอสารภี 30 ราย ,คลัสเตอร์อู่ซ่อมรถออการาจ อำเภอสารภี 18 ราย ,คลัสเตอร์ชุมชนย่านช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 11 ราย ,คลัสเตอร์งานศพ หมู่ 10 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย 8 ราย ,คลัสเตอร์งานวันเกิด หมู่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 6 ราย ,ร้านนุ้ย ประตูเชียงใหม่ 6 ราย ,ตลาดประตูเชียงใหม่ 5 ราย ,ร้านอาหารตามสั่งแม็กกี้ หน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 4 ราย ,โรงงานเชียงใหม่พลาสติก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด 4 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-3 ราย

คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 91 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,232 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจครั้งที่ 3 ของกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนครบระยะเวลาการกักตัว รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบระหว่างการกักตัว ส่วนคลัสเตอร์ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย พบผู้ติดเชื้อที่ตลาดวโรรส 16 ราย ยอดรวม 72 ราย ตลาดต้นลำไย 2 ราย ยอดรวม 12 ราย ยังคงพบในกลุ่มทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อของ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน จึงขอประกาศให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมจะเปิดดำเนินการแบบ New Normal ในวันที่ 24 ตุลาคม นี้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอาจทำให้พบการระบาดมากขึ้นภายหลัง และจะต้องทำการปิดตลาดเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงฤดูการท่องเที่ยวได้

     นอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ ที่บริษัทเกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอสารภี พบผู้ติดเชื้อ 30 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 44 ราย เป็นการติดเชื้อในสถานที่ทำงาน และในครอบครัว อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อ และทีมควบคุมโรคอำเภอสารภีทำการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบ มีคำสั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว และคลัสเตอร์ใหม่อีกแห่ง ที่ อู่ซ่อมรถออการาจ อำเภอสารภี พบผู้ติดเชื้อ 18 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ และตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเติมให้สามารถควบคุมโรคได้โดยเร่งด่วน