TFEX REPORT 21 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 21 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 21 October 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 467,470 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 141,336 สัญญา

Single Stock Futures 266,014 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 45,420 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 5,755 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,170 สัญญา USD Futures 9,460 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 4,442,838 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 988.81 จุด เพิ่มขึ้น 2.95 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.61 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

 

TFEX REPORT 21 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3J22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 69.4 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.85 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

 

TFEX REPORT 21 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)