กะเหรี่ยงคอยาว ชูสโลแกน "ฉีดแล้ว หายห่วง มาเที่ยวได้"

กะเหรี่ยงคอยาว ชูสโลแกน "ฉีดแล้ว หายห่วง มาเที่ยวได้"

กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนชาวชนเผ่าในพื้นที่ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด ชูสโลแกน “ฉีดแล้ว หายห่วง เที่ยวได้”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้พากันเดินทางมาฉีดวัคซีน ยี่ห้อิเข็มที่ 2 ต้องขอชื่นชมที่พากันมาฉีดวัคป้องกันโรคโควิด-19 นับเป็นตัวอย่างที่ดี และเชื่อได้ว่า เมื่อชาวชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวได้ฉีดวัคซีนแล้ว ชนเผ่าอื่น ๆ คงจะฉีดตามมา เพื่อให้ยอดฉีดวัคซีนของแม่ฮ่องสอนเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมรับการเปิดการท่องเที่ยว

 

สำหรับ กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดกว่า แหล่งท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว แห่งอื่น ๆ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิต ในรูปแบบของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่กระตือรือร้น ในการที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากว่าหมู่บ้านชนเผ่าอื่น ๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม ที่พวกเขาต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวว่าเดินทางมาเที่ยวแล้ว จะได้รับความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เพราะว่าชนเผ่าที่เป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็ม ทั้งหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็มแล้ว พวกเขาได้พากันมารวมตัวหน้าสถานที่ฉีดวัคซีน และพากันออกมาเชิญชวนให้ชนเผ่าอื่น ๆ พากันมาฉีดวัคซีนเหมือนพวกเขา โดยชูสโลแกนที่ว่า "ฉีดแล้ว หายห่วง มาเที่ยวได้"

กะเหรี่ยงคอยาว ชูสโลแกน "ฉีดแล้ว หายห่วง มาเที่ยวได้"

นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แทบทุกแห่ง ซึ่งเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ โดยให้ประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้รีบเดินทางไปขอรับการฉีดวัคซีน ตามสถานที่ที่ทาง สาธารณสุขจังหวัดจัดให้มีการบริการฉีดวัคซีนให้ฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป รวมไปถึงแรงงานต่างด้าว อนึ่งจากประวัติการระบาดในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน ไม่เคยมีประวัติว่า มีนักท่องเที่ยว นำเชื้อมาระบาดในพื้นที่ของจังหวัดแต่อย่างใด มีแต่การติดเชื้อและระบาดภายในจังหวัด และรับเชื้อมาจากจังหวัดอื่น ดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีน จะเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันการระบาดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน จำนวน 1,308 ราย เป็นเพศชาย 618 ราย และเพศหญิง 690 ราย เสียชีวิต 13 ราย (0.99%) รักษาหายแล้ว 825 ราย (63.07%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 470 ราย (35.94%) มีอาการเล็กน้อย 426 ราย ปานกลาง 37 ราย และรุนแรง 7 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 9 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 11 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลสบเมย 28 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 3 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 8 รายโรงพยาบาลสนาม 206 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 184 ราย