QR ธรรม D (e-Donation) บริจาคเงินได้สะดวก รวดเร็ว

QR ธรรม D (e-Donation) บริจาคเงินได้สะดวก รวดเร็ว

มิติใหม่แห่งการทำบุญ! ธ.ก.ส. เปิดตัว QR ธรรม D (e-Donation) บริจาคเงินเข้าวัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือมูลนิธิ ได้สะดวก รวดเร็ว สบายใจลดการสัมผัส

ธ.ก.ส. เปิดตัว QR ธรรม D (e-Donation) บริจาคเงินได้สะดวก รวดเร็ว สบายใจลดการสัมผัส เพียงแค่สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ คุณก็สามารถบริจาคเงินเข้าวัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือมูลนิธิได้ทันที โดย ธ.ก.ส. จะร่วมสมทบเงินบริจาคให้สูงสุด 14 บาท/รายการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 28 ก.พ. 65 สอบถามโทร Call Center 02-5550555

 

QR ธรรม D (e-Donation) บริจาคเงินได้สะดวก รวดเร็ว