ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.05 สงขลา 63.80 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.25 สงขลา 64.00 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.75 สงขลา 42.50 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.95 สงขลา 42.70

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.05 63.80 64.25 64.00
ชั้น 2 63.45 63.20 63.65 63.40
ชั้น 3 62.90 62.65 63.10 62.85
ชั้น 4 62.60 62.35 62.80 62.55
ชั้น 5 62.15 61.90 62.35 62.10
ยางแท่ง        
STR5L 62.50 62.25 62.70 62.45
STR20 58.00 57.75 58.20 57.95
น้ำยางข้น 60% 42.75 42.50 42.95 42.70
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564