หนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยว ชมบั้งไฟพญานาค

หลายหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอรัตนวาปี จัดเตรียมพื้นที่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค สั่งเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ CoVID-19 โดยทุกคนที่จะเข้างานได้ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายถาวร สังขมาน นายอำเภอโพนพิสัย , พ.ต.อ.ภูวิศ ศินิพานิช ผกก.สภ.โพนพิสัย,นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลโพนพิสัย ลงพื้นที่ บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ จัดเตรียมสถานที่ จัดกิจกรรม ต่างๆตลอดแนวริมฝั่งโขง เพื่อรับนักท่องเที่ยว เที่ยว ร่วมชมบั้งไฟพญานาค อย่างปลอดภัย และ ห่างไกล โรคโควิด-19

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย กล่าวว่า ขณะนี้ ทางเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้เตรียมความพร้อม สถานที่ จุดจัดกิจกรรมต่างๆ ทำความสะอาดปัดกวาด ตัดตกแต่ง สถานที่ ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อนับนักท่องเที่ยว ที่จัดเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและชมบั้งไฟพญานาค ในงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคมนี้

หนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยว ชมบั้งไฟพญานาค

 

และเน้นการตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานฯ โดยสั่งเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ CoVID-19 โดยทุกคนที่จะเข้างานได้ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มและตรวจไม่มีไข้ก่อนผ่านด่านตรวจ หรือมีผลตรวจหาเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงไม่พบเชื้อ เท่านั้น

ส่วนภายในบริเวณงาน จัดกิจกรรมต่างๆนั้น ได้มีการจำกัดผู้เข้าบริเวณ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดจัดถนนอาหารลานดนตรี งดการแสดงคอนเสิร์ต งดชิงช้าม้าหมุน เป็นต้น

หนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยว ชมบั้งไฟพญานาค

ทั้งนี้ด่านตรวจคัดกรองคนเข้าพื้นที่จัดงานมีทั้งหมด 11 จุด แต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน เริ่มตั้งด่านตรวจตั้งแต่เวลา 07.30 -22.00 น. ของวันที่ 21 ต.ค.64 ใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่ประกาศไว้ล่วงหน้า เข้างานไม่ได้ หรือ พื้นที่เต็มเข้างานไม่ได้ ซึ่งเทศบาลโพนพิสัยต้องขออภัยในความไม่สะดวก ที่จำเป็นต้องวางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19.

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังสามารถไปชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคได้ ตามริมแม่น้ำโขงได้ทุกพื้นที่ นอกเขตการจัดงานบวงสรวง( ลานนาคาเบิกฟ้า ) ตั้งแต่อำเภอโพนพิสัย จนถึงอำเภอรัตนะวาปี ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร

หนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยว ชมบั้งไฟพญานาค