วันออมแห่งชาติ 2564 เปิดลงทะเบียนจองคิววันนี้ ฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

วันออมแห่งชาติ 2564 เปิดลงทะเบียนจองคิววันนี้ ฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

รีบเลย! วันออมแห่งชาติ 2564 "ธนาคารออมสิน" เปิดลงทะเบียนจองคิววันนี้ ฝาก 500 รับกระปุกออมสิน

ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยการเงิน จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม วันออมแห่งชาติ 2564

ออมเงินเพื่อเก็บสะสมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นภูมิคุ้มกันยามฉุกเฉินในอนาคต

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิว ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2564 รับกระปุกออมสินไปออมต่อ (1 สิทธิ ต่อ 1 กระปุก)

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้เลย ผ่าน 2 ช่องทาง

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
  • Line Official Account : GSB Society

และไปฝากเงินได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564

 

วันออมแห่งชาติ 2564 เปิดลงทะเบียนจองคิววันนี้ ฝากเงิน 500 รับกระปุกออมสิน

เงื่อนไขการลงทะเบียน จองสิทธิ

1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น

2 ผู้จองสิทธิต้องลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ในระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

3 ผู้จองสิทธิต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564

4 ผู้จองสิทธิจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ (ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน

5 ผู้จองสิทธิสามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้

6 ผู้จองสิทธิสามารถตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิได้

7 สามารถจองสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก


อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนจองคิว คลิกที่นี่  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ที่มา - ธนาคารออมสิน