อภ. เปิดขาย "ชุดตรวจ ATK" ชุดละ 40 บาท ผ่านออนไลน์ www.gpoplanet.com 20 ต.ค.นี้

อภ. เปิดขาย "ชุดตรวจ ATK" ชุดละ 40 บาท ผ่านออนไลน์ www.gpoplanet.com 20 ต.ค.นี้

องค์การเภสัชกรรม เปิดขาย "ชุดตรวจ ATK" ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com พรุ่งนี้ ชุดละ 40 บาท จำกัดวันละ 300 กล่อง ซื้อได้คนละ 1 กล่อง หลังได้รับอนุญาต จากอย. แล้ว

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 40 บาท โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แล้ว พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน

โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นจำนวนวันละ 300 กล่อง (กล่องละ 20 ชุด) จำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละ 1 กล่อง ราคา 800 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 52 บาท)

ทั้งนี้ เพื่อกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้ประชาชนได้เข้าถึง "ชุดตรวจ ATK" ได้มากขึ้น และในอนาคต องค์การ ฯ จะมีการกระจาย "ชุดตรวจ ATK" โดยจำหน่ายผ่านร้านผู้จำหน่ายช่วงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย

อภ. เปิดขาย "ชุดตรวจ ATK" ชุดละ 40 บาท ผ่านออนไลน์ www.gpoplanet.com 20 ต.ค.นี้

จากผลการตอบรับโครงการ “ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”เป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก องค์การฯจึงเร่งจัดหา "ชุดตรวจ ATK" ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 2 ล้านชุด

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่

  • สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่)
  • สาขายศเส
  • สาขาจรัญสนิทวงศ์
  • สาขาเทเวศร์
  • สาขารังสิต
  • สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์
  • สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
  • สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยจะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และหลังจากที่องค์การฯได้จัดหาและสั่งซื้อมาเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอแล้ว จะสามารถเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ต่อไป

อภ. เปิดขาย "ชุดตรวจ ATK" ชุดละ 40 บาท ผ่านออนไลน์ www.gpoplanet.com 20 ต.ค.นี้