ธุรกิจขนส่งโอดน้ำมันแพง ต้นทุนสูง วอนลดราคา

ผู้ประกอบการด้านขนส่งสินค้ารับผลกระทบหนัก หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เผยต้นทุนพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 50 ประกอบกับลูกค้าใช้บริการน้อยลง ต้องจอดรถรองานร้อยละ30-40 วอนภาครัฐพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันดีเซล ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายดุจชพงษ์ หงษ์ระนัย ผู้ประกอบการบริการด้านการบรรทุกและขนส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันต์กวี ทรานสปอร์ต เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า รวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล มาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านขนส่ง เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นไปสูงมาก ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นที่สูงขึ้นได้

ในส่วนของห้างฯ เองก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูง ขณะที่ทางห้างฯ มีรถบรรทุกเทลเลอร์อยู่ทั้งสิ้น 15 คัน โดยรับขนส่งสินค้าทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และรับจ้างขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ นำส่งให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการภายในประเทศ

 

สำหรับการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ แต่หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอาจจะเข้าร่วมแสดงออก ทั้งนี้เบื้องต้นอยากเรียกร้องให้ภาครัฐเข้าแก้ไขปัญหา ด้วยการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลให้ลดลด เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลมีราคาเกือบ 30 บาท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้การขนส่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการกระจายสินค้า หากราคาน้ำมันปรับขึ้น สินค้าอุปโภค บริโภค จะมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน ขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่แล้ว หากราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอีก จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ราคาน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ลิตรละประมาณ 17-18 บาท ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ได้ขอปรับลดราคาขนส่ง ซึ่งทางห้างฯ ก็ได้ปรับลดราคาให้ แต่เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่มีลูกค้าบางรายที่ยังไม่สามารถปรับราคาค่าขนส่งเพิ่มขึ้นได้ ทำให้ห้างฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงต้องแบกรับค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

 

สำหรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่นในเส้นทางหลักที่วิ่งอยู่ คือ เชียงใหม่ –กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ใช้น้ำมันประมาณ 226 ลิตร จากเดิมราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 18 บาท ปัจจุบันราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาประมาณลิตรละ 10-12 บาท ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาเที่ยวละกว่า 2,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ต่อ 1 เที่ยวขนส่ง เป็นส่วนที่ห้างฯ ต้องแบกรับต้นทุนไว้ ขณะที่ลูกค้ามีเข้ามาใช้บริการน้อยลง

 

ปกติในช่วงที่ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นขนาดนี้ ทางห้างฯ ปล่อยรถวิ่งส่งสินค้าเต็มทุกคัน มีงานวิ่งขนส่งสินค้าทุกวัน แต่หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น มีงานเข้ามาน้อยลง รถเทลเลอร์ที่มีอยู่จำนวน 15 คัน ต้องสลับวิ่งขนส่งสินค้า โดยมีรถจอดรอสินค้าไม่ได้ออกวิ่งประมาณร้อยละ 30-40 สาเหตุหลักๆ มาจากต้นทุนการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ลูกค้าชะลอการขนส่งสินค้า ทำให้ปัจจุบันมีรถมากกว่าจำนวนงานที่ได้รับ