“ไทย-สหรัฐฯ” เดินหน้า คอบบร้าโกลด์ 2022  จัดฝึกขนาดใหญ่วงรอบเฮฟวี่เยียร์ 

“ไทย-สหรัฐฯ” เดินหน้า คอบบร้าโกลด์ 2022  จัดฝึกขนาดใหญ่วงรอบเฮฟวี่เยียร์ 

ผบ.ทสส. ระบุ "ไทย-สหรัฐฯ" เดินหน้า คอบบร้าโกลด์ 2022  จัดฝึกขนาดใหญ่วงรอบเฮฟวี่เยียร์ กพ.-มี.ค. พร้อมปรับแผน 3 ระดับรองรับหากโควิด-19 กระทบ  เผยมิตรประเทศอยากเข้าร่วมเพิ่ม

19 ต.ค.2564พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) แถลงภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพว่า ในที่ประชุมได้มการพูดถึงการฝึกทางทหารในภาพรวมปี 2565 ซึ่งมีทั้งหมด  56 รหัสการฝึก จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการ ให้สามารถปฏิบัติการฝึกได้แบบเป็นปกติแบบใหม่ หลังจากที่ผ่านมา ได้มีการลดระดับการฝึกลงหลายรายการ แต่ให้สามารถดำเนินการฝึกได้ 

สำหรับการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2022  จากการประชุม กับสหรัฐฯ ยืนยันห้วงเวลาการฝึกระว่างเดือน กพ- มีค. 2022 และจะมีพิธีเปิด 22 กพ.2565  โดยตกลงร่วมกันว่าจะยืนยันกำหนดการนี้แน่นอน แม้สถานการณ์จะเป็นเช่นใด โดยจะมีการปรับแผนการฝึกจามสถานการณ์  

 

ส่วนการวงรอบการฝึก Heavy year สำหรับ คอบร้าโกลด์ 2022  นั้น  ได้กำหนดแผน3 ระดับ คือ ระดับที่หนึ่ง เต็มรูปแบบ  ถ้าทำได้ก็จะชดเชยปีที่แล้วซึ่งครบรอบ 40 ปีคอบร้าโกลด์ แต่มีการลดระดับลงแต่ ปี 2022ครบ 41 ปี ก็มุ่งหวังว่ะจะทำได้เต็มรูปแบบแบบเดิม อีกทั้งมิตรประเทศก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมถึงในส่วนของคนไทยเมื่อมีกำลังพลเข้ามาฝึกจำนวนมาก มีการใช้จ่ายในพื้นที่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่การฝึกก็ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม  

และระดับถัดมา คือ การลดขนาดกำลังเข้าร่วม  และระดับที่สาม คือ เหลือกำลังที่ร่วมฝึกเท่าปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฝึกออนไลน์ประมาณ 600 นาย นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำการดำเนินการฝึกการทำกิจกรรมทางทหาร หมายรวมถึงการพบปะ การเดินทางไปเยือนของกำลังพล ผู้บังคับบัญชา ถึงการรับการเยือน แนวทางยังคงยึดตามมาตรการการแพร่ระบาดของรัฐบาล  ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ช่วงปลายปี ถึงต้นปี 2565 การทำกิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการเป็นปกติแบบใหม่