ยอดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

ยอดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

เช็คยอดฉีด "วัคซีน กทม." คืบหน้า 8 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 19 ต.ค. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 80,303 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 391 โดส สะสม 613,459 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 9,033 โดส สะสม 1,853,404 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,135 โดส สะสม 361,874 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 81 โดส สะสม 16,281 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 9,879 โดส สะสม 1,429,231 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีน 52,740 โดส สะสม 9,764,465 โดส 

ยอดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 31,086 ราย สะสมอยู่ที่ 8,132,826 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 43,749 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 5,437,553 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 5,468 ราย สะสมอยู่ที่ 530,910 ราย

ยอดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 5,437,553 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวตามนโยบาย กระทรวงท่องเที่ยวและกัฬา ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ทำให้ขณะนี้มียอดอยู่ที่ 70.63 % ไปแล้วจำนวน 48,132 คน โดย กทม.คาดว่าจะให้บริการเข็ม 2 ครบ 80 % ในวันที่ 30 ต.ค.64 

ยอดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ทะลุเป้า 70 % แล้ว รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้