ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม.

ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม.

"พงศกร ขวัญเมือง" โฆษก กทม. ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" เลียบคลองช่องนนทรี หายไปไหน หลังเดินหน้าก่อสร้างสวนสาธารณะยาว 9 กม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่กลางกรุง

ภายหลัง กรุงเทพมหานคร(กทม.) ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 ถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 โดนคาดว่าจะแล้วเสร็ตในเฟสแรก เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการในวันที่ 25 ธ.ค.2564 จากนั้น กทม.จะเริ่มสร้างในเฟสที่เหลือ 5 ช่วงมีระยะทางรวม 2 ฝั่ง 9 กิโลเมตร โดยจะสร้างเสร็จทั้งหมดในเดือน ส.ค. 2565 

อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ได้ออกมาชี้แจงประเด็นต้นไม่บริเวณคลองช่องนนทรีว่า กทม.มีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองหลวง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วยการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาคลองช่องนนทรี เป็นโครงการปรับปรุงคลองที่มีหน้าที่แค่ระบายน้ำให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมได้หลากหลาย และเป็นสวนสาธารณะที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแยกจากน้ำในคลอง 

ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม.

ในช่วงของการพัฒนาที่ต้องมีการก่อสร้างตามแนวคลองช่องนนทรี อาจต้องมีการนำต้นไม้ที่อยู่ริมคลองออกเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้ ตามที่ได้ติดประกาศตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ต้นไม้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กทม.ได้ล้อมต้นไม้เหล่านี้ นำไปบำรุงรักษาเป็นอย่างดีที่สำนักงานเขตสาทรและสำนักงานเขตคลองสามวา โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายต้นไม้ 

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลองช่องนนทรีเป็นโครงการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กทม. ต้นไม้ทั้งหมดที่ขุดล้อมออกไปจะนำกลับมาปลูกไว้เหมือนเดิม และจะปลูกเพิ่มอีกกว่า 5,000 ต้น เพื่อให้สวนสาธารณะแห่งนี้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นให้ประชาชนในกทม.ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม. ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม. ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม.

"การปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกๆ ที่ในกทม. เราคำนึงถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเป็นลำดับแรกๆ และเน้นการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ให้คงเดิม โดยได้ออกแบบวางแผนการปรับปรุงให้สอดรับกับต้นไม้เดิมให้มากที่สุด"โฆษก กทม.ระบุ

ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม. ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม. ไขข้อข้องใจ "ต้นไม้" คลองช่องนนทรีหายไปไหน หลัง กทม.ผุดสวนสาธารณะยาว 9 กม.