กต. ปัด "การทูตเกียร์ว่าง" แจงสร้างความมั่นใจต่างชาติ ปูทางเปิดประเทศ

กต. ปัด "การทูตเกียร์ว่าง" แจงสร้างความมั่นใจต่างชาติ ปูทางเปิดประเทศ

"โฆษก กต." ชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศใช้การทูตสร้างความเชื่อมั่นต่างชาติ ในทุกมิติ ย้ำเดินทางจัดหาวัคซีนสร้างความพร้อมเปิดประเทศ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีมีรายงานวิพากษ์วิจารณ์ถึงแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล รวมทั้งรัฐบาลไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตในการสร้างความมั่นใจกับต่างประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันในการดำเนินงานทุกมิติ รุกสร้างความมั่นใจกับต่างประเทศผ่านการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ช่วยให้คนไทยและต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ อาทิ การออกเอกสาร Certificate of Entry (COE) สำหรับผู้เดินทาง และขณะนี้กำลังปรับเป็นระบบ Thailand Pass ที่จะมีความสะดวกต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ รวมทั้งการอนุมัติให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศ/พื้นที่ทั่วโลก สามารถเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวนำร่อง (sandbox) ต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เช่นเดียวกับโครงการ Phuket Sandbox

ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2564 มีผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox แล้วถึง 48,532 คน

"ยอดผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 48,000 คน แสดงถึงความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้แก่ไทยมากกว่า 2 พันล้านบาท" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ

อ่านข่าว : 1 พ.ย.เดิมพัน "เปิดประเทศ" เช็คโค้งสุดท้าย "Bangkok Sandbox"

ส่วนการสร้างความเชื่อมั่นกับนานาประเทศนั้น นายธานีฯ ยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกระดับในการสื่อสารกับต่างชาติ เพื่อแสดงพัฒนาการในเชิงบวกของไทย ตั้งแต่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้ยกประเด็นด้านสถานการณ์โควิด-19 และความร่วมมือด้านวัคซีน ในการพบหารือทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ เกือบ 20 ประเทศ ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสหประชาชาติและทุกประเทศได้ร่วมมือกับไทยในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ พัฒนาการของไทย และประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด

นอกจากนั้น ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับและกรมต่าง ๆ ได้เร่งผลักดันทุกช่องทางสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนและเวชภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยได้รับการสนับสนุนวัคซีนรวมแล้วกว่า 5.8 ล้านโดส รวมทั้งได้เจรจาแลกเปลี่ยนวัคซีน (vaccine swap) และได้รับเวชภัณฑ์จำนวนมากจากมิตรประเทศ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน ชุดตรวจ RT-PCR ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย ชุด PPE และยังมีหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ประสงค์ที่จะบริจาควัคซีนและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการผลักดันร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

นายธานี กล่าวอีกว่า ความมั่นใจที่ต่างประเทศมีต่อไทยในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เห็นได้จากการที่หลายประเทศมีคณะผู้แทนระดับสูงมาเยือนไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคัดกรองและควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและมนตรีแห่งรัฐจีน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เป็นต้น

รัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทุกช่องทางรวมทั้งการทูตส่งเสริมความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง