อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 18 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1046 ราย
2 ยะลา 756 ราย
3 นครศรีธรรมราช 615 ราย
4 สงขลา 579 ราย
5 ปัตตานี 502 ราย
6 นราธิวาส 466 ราย
7 ระยอง 402 ราย
8 ชลบุรี 354 ราย
9 เชียงใหม่ 314 ราย
10 สมุทรปราการ 247 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา


18/10/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ และภาคใต้ยอดติดเชื้อยังแรง ยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ภาคเหนือ เชียงใหม่ และ สมุทรปราการ ตามลำดับ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลาอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,111 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,640,824 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,764,949 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,242 ราย
---
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,668,250 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,793,812 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,336 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 17 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 65,677,794 โดส
----
วันที่ 17 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 238,015 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 217,372 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 19,666 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 241,471,559 ราย 
อาการรุนแรง 78,675 ราย 
รักษาหายแล้ว 218,700,016 ราย 
เสียชีวิต 4,914,092 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 45,792,532 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,081,049 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,644,464 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,449,165 ราย
5. รัสเซีย  󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 7,992,687 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,793,812 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา

Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศ 

ประชาชนสามารถแสดงผลตรวจ ATK บน Digital Health Pass โดยบันทึกผลตรวจ ผ่าน "หมอพร้อม Station" กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหาโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วม "หมอพร้อม Station" ได้ที่ https://mohpromtstation.moph.go.th/maps

ที่มา : หมอพร้อม

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,610 จับตายะลา นครศรีธรรมราช สงขลา