ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9166 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0280 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9166 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0280 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (15 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.9166 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (14 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.8886 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0280 บาท/ยูโร)