เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไป 7 สถานที่ 10-17 ต.ค. ให้สังเกตอาการ 14 วัน

เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไป 7 สถานที่ 10-17 ต.ค. ให้สังเกตอาการ 14 วัน

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 314 ราย พร้อมแจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป หรือใช้บริการ หรือสัมผัสพนักงานใน 7 สถานที่ ระหว่างวันที่ 10-17 ต.ค.64 ให้สังเกตอาการ 14 วัน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือใช้บริการหรือสัมผัสพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

  1. ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  2. ตลาดต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  3. สภ.แม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
  4. ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ริมปิง ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  5. High End Bar & Restaurant อำเภอเมืองเชียงใหม่
  6. บ้านกิ่งแก้ววิบูลย์สันติ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  7. โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (สัมผัสกับพนักงานทำความสะอาด)


เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไป 7 สถานที่ 10-17 ต.ค. ให้สังเกตอาการ 14 วัน

ระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขอให้สังเกตอาการ 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย) หากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ (ตึก SME โดยเข้าทางประตู 5) เวลา 08.00-15.00 น.

ขณะที่ สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (17 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 314 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 9 ราย ประกอบด้วย กาญจนบุรี 3 ราย ลำพูน 3 ราย ตาก 2 ราย และแพร่ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 305 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 40 ราย เป็นการระบาดในครอบครัวจากหลายครอบครัวจำนวน 49 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 23 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 59 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม อาทิ

บริษัทเรียลลี่ริช 2002 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 9 ราย ,พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ริมปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 8 ราย ,โลตัสคำเที่ยง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 6 ราย ,โรงน้ำดื่มพีเอ็น โรงลูกชิ้นพรสวรรค์ และหอพักเจ๊พร หมู่ 9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 5 ราย ,สงกรานต์ไก่ย่างวิเชียรบุรี อำเภอสันทราย 4 ราย นอกนั้นพบแห่งละ 1-3 รายจากหลายคลัสเตอร์

นอกจากนี้ ยังมีการรระบาดจากคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง อีก 137 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 88 ราย ,คลัสเตอร์หอพักนักเรียนแบ๊ปติสท์ หมู่ 13 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 22 ราย ,ตลาดวโรรส 6 ราย ,ห้องแถวหมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 5 ราย ,บ้านฮิมเหมือง หมู่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง 4 ราย ,สภ.แม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม 2 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1-2 ราย

เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไป 7 สถานที่ 10-17 ต.ค. ให้สังเกตอาการ 14 วัน

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 88 ราย โดยเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าในตลาด ที่มาตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้เป็น 993 ราย โดยได้มีการกระจายเชื้อไปยังหลายตลาดเกือบทุกอำเภอ ซึ่งพบแล้วถึง 10 คลัสเตอร์ย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ ได้แก่

คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน ,คลัสเตอร์หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ,คลัสเตอร์ สภ.สันทราย ,คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ,คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ ,คลัสเตอร์หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง ,คลัสเตอร์ ตลาดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง ,คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด ,คลัสเตอร์ตลาดสดแม่ริม สภ.แม่ริม ,คลัสเตอร์ตลาดสดสันป่าตอง และตลาดต้นพะยอม

จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดเมืองใหม่ เช่น ไปซื้อสินค้า ไปขายของ สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสูงจากตลาดเมืองใหม่ ให้รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเร็ว

คลัสเตอร์บ้านพักเด็กนักเรียนแบ๊ปติสท์ หมู่ 13 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 41 ราย คาดว่ามีการติดเชื้อจากคลัสเตอร์หย่อมบ้านผาผึ้ง แล้วเดินทางมาพักที่บ้านพักนักเรียนก่อนตรวจ ATK แล้วมีผลบวก จึงทำการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมพบว่ามีการแพร่กระจายไปยัง ตำบลสบโขง หย่อมบ้านจือทะ และเมโลเด หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภออมก๋อยจึงต้องดำเนินการจัดตั้ง สถานกักกันในชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

คลัสเตอร์บริษัทขายตรงเรียลลี่ริช 2020 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นการติดเชื้อจากรายแรกที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายทำให้แพร่ระบาดสู่คนในครอบครัวและพนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน ขณะนี้กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดเข้ารับการตรวจแล้ว อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง

คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 11 ราย ทั้งหมดเป็นพนักงานในร้านอยู่ระหว่างการค้นหากลุ่มผู้สัมผัสและให้ผู้ที่เคยไปใช้บริการให้เฝ้าสังเกตอาการหากพบอาการผิดปกติสามารถเข้าไปขอรับการตรวจ โดยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ามีความเชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่หรือแหล่งโรคใด