เปิดขั้นตอน "จองวัคซีนโมเดอร์นา" 555 บาท บูสเตอร์เข็ม 3 กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

เปิดขั้นตอน "จองวัคซีนโมเดอร์นา" 555 บาท บูสเตอร์เข็ม 3 กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

เปิดขั้นตอน "จองโมเดอร์นา" วัคซีนเข็มบูสเตอร์ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" 555 บาท/เข็ม สำหรับองค์กรนิติบุคคล-โรงพยาบาล เตรียมพร้อมเปิดจอง 29 ต.ค.นี้

ในวันที่ 29 ต.ค.2564 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (Booster Dose) ทั้งเข็ม 3 และ เข็ม 4 สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ในโอกาสโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 12 ปี 

สำหรับการ "จองวัคซีน" โมเดอร์นา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบนี้ยังไม่มีการเปิดแก่บุคคลทั่วไป โดยเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" หรือวัคซีนชนิดอื่นครบ 2 เข็มมาแล้วเป็นเวลา 3-6 เดือน โดย "วัคซีนโมเดอร์นา" (50 ไมโครกรัม) มีอัตราเข็มละ 555 บาท พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)

อ่านข่าว : "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจอง เข็มกระตุ้น ซิโนฟาร์ม โมเดอร์นา 550-555 บาท

เปิดขั้นตอน "จองวัคซีนโมเดอร์นา" 555 บาท บูสเตอร์เข็ม 3 กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

สำหรับการ "จองโมเดอร์นา" วันที่ 29 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีขั้นตอนดังนี้

1.ยื่นจองผ่านเว็ปไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

2.เลือกเมนู "ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาล"

3.ลงทะเบียนจอง พร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธ.ค.2564 

4.โอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป 

4.ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%

กำหนดการฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2565 เป็นต้นไปในสถานที่ดังนี้ 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : แผนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2.สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีน ที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ 

การจัดสรรวัคซีน

จะจัดสรร "วัคซีนโมเดอร์นา" ในเดือน มี.ค.2565 ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ จนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

กำหนดเริ่มฉีด

25 มี.ค.2565 เป็นต้นไป

เปิดขั้นตอน "จองวัคซีนโมเดอร์นา" 555 บาท บูสเตอร์เข็ม 3 กับ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ข้อกำหนด "องค์กรนิติบุคคล" ในการจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีดังนี้

1.การสั่งจองและขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกนี้ เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป

2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีน ให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อนกับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ

3.องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร

4.องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา

5.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

6.สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใดๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

7.อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)