รมว.เกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง

รมว.เกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง

รมว.เกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง จำนวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 34-0-14 ไร่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ตรัง โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง, นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล, จ่าเอก ธวัชชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (ฝายพญาโฮ้ง) ม.6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

เพื่อลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ และเส้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซาก ซึ่งมีมรสุมพันผ่านพื้นที่ จ.พัทลุง ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของทุกปี

รมว.เกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง

 

โดยโครงการดังกล่าวสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณจำนวนมาก เพื่อใช้การเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ในช่วงหน้าฝนนั้น ก็จะระบายน้ำลงสู่ลำคลองธรรมชาติหลายเส้นทางที่อยู่บริเวณใต้โครงการ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้

รมว.เกษตรฯ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง

 

ในการนี้ รมว.กษ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 34-0-14 ไร่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 59 โครงการ


พื้นที่ 234,305 ไร่ ครอบคลุม 41 ตำบล 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง ผลการจัดที่ดิน ณ วันที่ 12 ตุลาคม


2564 อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 28,284 ราย 40,762 แปลง เนื้อที่ 211,535 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 22,770 ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ส.ป.ก.พัทลุง มีแผนงานมอบ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 324 ราย มีผลดำเนินการจำนวน 325 ราย 433 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,294 ไร่