“อนุทิน” ย้ำฉีดวัคซีน 70%ตุลาฯ ตามแผน “SAVE NARA NARA SAFE”

“อนุทิน” ย้ำฉีดวัคซีน 70%ตุลาฯ ตามแผน “SAVE NARA NARA SAFE”

"อนุทิน" รมว.สาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจจนท.ฉีดวัคซีนเดินหน้าตามเป้าครอบคลุม 70% ตุลาคมนี้ ย้ำ "SAVE NARA NARA SAFE"

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 ต.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมพลังแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส และติดตามสถานการณ์การโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบนโยบายในการควบคุม ป้องกันโรค ลดผู้ป่วย ลดผู้เสียชีวิต และเพิ่มความครอบคลุมการรับวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย70%ในเดือนตุลาคมนี้

 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และทีมแพทย์พยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

  นายอนุทิน   กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายได้สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งมีอย่างเพียงพอ และขอให้จัดการบริหารวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำคัญคือสามารถตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ หากเกิดปัญหาและอุปสรรค เข้าใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกฝ่ายจะเหน็ดเหนื่อย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้รวมใจรวมพลังการทำงานไปด้วยกัน เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด 19 ไปได้ด้วยดี

ส่วนมาตรการในการควบคุมโควิด 19 จังหวัดนราธิวาส ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุม ป้องกัน 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1. ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ 2. ใส่ใจป่วยหนัก 3. พิทักษ์ป่วยตาย 4.คลาย LOCKDOWN และมีมาตรการที่สำคัญๆ คือ การ LOCKDOWN เฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด, การตรวจ ATK ในการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง, การจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ให้ทันเวลาก่อนที่เชื้อจะลงปอด, การเร่งรัดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 70 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในเดือนตุลาคม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่มีอัตราป่วยตายสูง, เพิ่มเตียง CI, การประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามมาตรการ UNIVERSAL PREVENTION, การจัดทำ COVID 19 Free ZONE, COVID 19 Free Setting เป็นต้น

 

ด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการปกป้องคนนราธิวาสให้ปลอดภัยจากโควิด19 ภายในเดือนตุลาคม 2564 จะต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคุลมร้อยละ 70 ของประชากรชาวจังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรม SAVE NARA NARA SAFE ปกป้องคนนราด้วยวัคซีน เป้าหมายร้อยละ 70 ของประชากรชาวจังหวัดนราธิวาส จะต้องฉีด 563,100 คน จากฐานประชากร 804,429 คน ผลงานรวมการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จำนวน 305,362 คน คิดเป็นร้อยละ 37.96 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่ม 608 มีความครอบคลุม ร้อยละ 48.85 และกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 41.26 อำเภอที่มีผลงานการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ อ.เมืองนราธิวาส รองลงมาคือ อ.สุไหงโกลก